OFERTĂ

VERIFICARE PERIODICA  I.S.C.I.R. A CENTRALELOR TERMICE DE APARTAMENT

Verificarea tehnică periodică a centralelor termice se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice autorizate. (pentru siguranţa familiei dvs. vă rugăm NU apelaţi la soluţii improvizate!)
Utilizatorul final este obligat să păstreze în bune condiţii livretul centralei termice care evidenţiază verificările tehnice periodice şi care descrie condiţiile de exploatare pe toată durata de serviciu a centralei termice, de la prima punere în funcţiune şi până la scoaterea din uz a acesteia.

130 RON - inclusiv TVA

Verificarea tehnică periodică se va face de către prestatorul de specialitate, conform instrucţiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, urmat de eliberarea buletinului de verificare.


programari la telefon: 0264-503709

(Dispecerat  - program Non Stop)

 

 

 

Serviciul de transmitere a facturii de energie termică prin intermediul poştei electronice, ESTE disponibil pentru clienţii Rat Cluj-Napoca

Principalele beneficii ale primirii prin e-mail a facturilor de energie termică:

Proximitate - Factura este la un click distanţă de dumneavoastră, indiferent de locaţia în care vă aflaţi.

Eficienţă şi securitate - Intraţi în posesia facturii mult mai rapid decât în varianta transmiterii prin curier şi eliminaţi riscul pierderii acesteia.

Activare simplă. Puteţi activa transmiterea facturii verzi prin completarea formularului de mai jos

 

Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos cu semnătura/stampila şi să îl trimiteţi la sediul RA Termoficare Cluj-Napoca prin oricare din următoarele mijloace de comunicare:

- poştă, la sediul RA Termoficare Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 79
- direct, la sediul menţionat mai sus
- e-mail la una din adresele: rat@ratcj.ro, relatii.clienti@ratcj.ro
- fax, la numărul 0264 503 722.

 
 FORMULAR FACTURA