OFERTĂ

VERIFICARE PERIODICA  I.S.C.I.R. A CENTRALELOR TERMICE DE APARTAMENT

Verificarea tehnică periodică a centralelor termice se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice autorizate. (pentru siguranţa familiei dvs. vă rugăm NU apelaţi la soluţii improvizate!)
Utilizatorul final este obligat să păstreze în bune condiţii livretul centralei termice care evidenţiază verificările tehnice periodice şi care descrie condiţiile de exploatare pe toată durata de serviciu a centralei termice, de la prima punere în funcţiune şi până la scoaterea din uz a acesteia.

130 RON - INCLUSIV TVA

Verificarea tehnică periodică se va face de către prestatorul de specialitate, conform instrucţiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, urmat de eliberarea buletinului de verificare.


PROGRAMARI LA TELEFON: 0264-503709

(Dispecerat  - program Non Stop)

Abonamente

RAT acţionează prospectiv. Cea mai nouă ofertă care demonstrează viziunea globală, simţ practic şi realism în tratarea problemei termoficării, dar şi preocupare pentru nevoile consumatorului, se referă la serviciile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor. La preţul de numai 2,50 lei / lună, de apartament, se asigură intervenţia promptă pentru remedierea şi repararea disfuncţionalităţilor şi defecţiunilor apărute la instalaţiile comune. Ne recomandă cei 20 de ani de experienţă în domeniul instalaţiilor iar echipele mobile de specialişti, fiind cele mai în măsură să asigure inspecţia tehnică a instalaţiilor interioare şi să rezolve problema defecţiunilor neprevăzute.

Manopera în cazul intervenţiilor intră în costul abonamentului, beneficiarii suportând doar costul pieselor înlocuite, acolo unde este cazul. Mai mult, beneficiarii nu sunt obligaţi să-şi procure piesele necesare prin intermediul nostru. Ei le pot procura şi din alte surse, situaţie în care nu se achită nici o taxă către R.A.T., manopera intrând în obligaţia acesteia, conform prevederilor contractuale. În cazul în care instalaţiile de branşament nu necesită intervenţia noastră, pe baza contractului încheiat, personalul Regiei Autonome de Termoficare va executa o verificare (revizie) anuală obligatorie, pentru asigurarea funcţionării instalaţiilor la parametri normali. În plus, instalaţiile de apă rece, apă caldă şi respectiv încălzire din interiorul fiecărui apartament, fiind proprietatea familiei care le utilizează, pot fi remediate de speciliştii R.A.T., la cerere şi contra cost. Modalitatea de asigurare a abonamentului este simpla. Preşedintele asociaţiei sau administratorul acesteia se adresează R.A.T. printr-o cerere depusă la registratură, după care, în termen de câteva zile, se încheie contractul în două exemplare, unul dintre ele rămânând la beneficiar. Achitarea taxei de abonament se face odată cu plata facturii de energie termică. Din momentul încheierii contractului, la orice defecţiune apărută pe instalaţiile comune, un apel telefonic adresat Regiei Autonome de Termoficare (la centrala telefonică sau la dispecerat) este suficient pentru deplasarea unei echipe de intervenţie la imobilul respectiv şi pentru remedierea acesteia.

CONTACTAŢI-NE ! La preţuri foarte avantajoase, problemele legate de instalaţiile interioare vor înceta să vă incomodeze.