CARIERE

 

Tot mai mulţi tineri se alătură unităţii noastre, căutând cea mai bună dezvoltare profesională şi un start pentru o carieră de succes. 

Totodată aici întâlneşti oameni care muncesc pentru regie de ani buni, oameni care au găsit în RAT  locul potrivit pentru o carieră pe termen lung. 

În prezent regia are un efectiv de personal care poate rezolva cu maximă operativitate sarcinile curente precum şi eventualele situaţii de criză.

 

Structura de personal se prezintă astfel:

  • Ingineri cu specializări în domeniile: electrică, automatizări, instalaţii;
  • Economişti;
  • Instalatori;
  • Sudori;
  • Electricieni;
  • Lăcătuşi;

În eventualitatea în care va apărea ca necesitate lărgirea colectivului, vor fi publicate informaţii suplimentare privitor la condiţiile aplicării pentru un post vacant în unitate.

                        REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA 

                                               B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

 

Organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

-          Instalator - 2 posturi

-          Sudor – 2 posturi

        

Condiţii de participare:

-           scoala profesionala/calificare in meseria de instalator/sudor si vechime in meserie de min. 2 ani.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la secretariatul unitatii pana la data de 17.12.2015 urmatoarele:

-  cerere de înscriere la concurs;

-  copia actului de identitate;

-  copiile documentelor care să ateste calificarea in meserie;

-  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie ;

-  curriculum vitae.

 

Unitatea ofera :

-          salarii atractive + tichete de masa

-          lucru intr-o echipa de profesionisti

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, birou resurse umane, telefon 503720 sau 503703.