REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

                                               B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79Organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

-          1 posturi inginer automatizari/instalaţii/electrotehnic/energetic

-          1 post electrician

-          1 post instalator

-          1 post sudor

        

Condiţii de participare:

-         pentru postul de inginer : studii superioare  

-         pentru posturile de electrician, instalator si sudor : diploma de certificare a competenţei profesionale si vechime in meserie de min. 2 ani.        

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la secretariatul unitatii urmatoarele:

-  cerere de înscriere la concurs;

-  copia actului de identitate;

-  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/calificare;

-  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;

-  curriculum vitae.

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, birou resurse umane, telefon 503720 sau 0729172737