REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79Organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

-          1 post economist

-          1 post inginer automatizari/instalaţii/electrotehnic/energetic

-          1 post electrician

-          1 post instalator

-          1 post sudor

        

Condiţii de participare:

-         pentru postul de economist : absolvent de studii superioare secţia de contabilitate sau similar, experienţă în domeniul contabilitate de cel puţin 3 ani.

-         pentru postul de inginer : studii superioare  

-         pentru posturile de electrician, instalator si sudor : diploma de certificare a competenţei profesionale si vechime in meserie de min. 2 ani.        

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la secretariatul unitatii urmatoarele:

-  cerere de înscriere la concurs;

-  copia actului de identitate;

-  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/calificare;

-  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;

-  curriculum vitae.

 

BIBLIOGRAFIE

POST ECONOMIST ÎN CADRUL BIROULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

 1.      LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*)  a contabilităţii cu modificările şi completarile ulterioare,

  1. 2.      LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale cu modificările şi completarile ulterioare,
  2. 3.      HOTĂRÂRE nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
  3. 4.      Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completarile ulterioare,
  4. 5.      ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile,
  5. 6.      DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976  pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste,

 

ALTE CERINŢE:

 

-cunoştinţe pentru utilizarea calculatorului, EXCEL, WORD, aplicaţii informatice pentru contabilitate,

-deschidere pentru munca în echipă.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, birou resurse umane, telefon 0264503720 sau 0729172737