» Vezi programul de întreruperi

R. A. Termoficare opreşte furnizarea căldurii

 

Pe fondul creşterii temperaturii exterioare, R. A. Termoficare Cluj-Napoca va sista furnizarea căldurii în apartamentele clujenilor racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice începând cu data de  24 aprilie 2014. Decizia a fost luată după ce în ultimele trei zile s-au înregistrat temperaturi exterioare crescute în timpul nopţii, respectiv temperatura medie exterioară a fost de peste 10 grade Celsius. 
În aceste condiţii, începând cu data de 24 aprilie 2014, R.A.Termoficare Cluj-Napoca va furniza doar apă caldă de consum. Reamintim clienţilor noştri că orice fel de probleme privind furnizarea energiei termice pot fi sesizate la orice oră Dispeceratului R. A. Termoficare, la numerele de telefon 0264-503709 respectiv 0800823791, în vederea rezolvării lor în cel mai scurt timp posibil. 

Pe fondul creşterii temperaturii exterioare, R. A. Termoficare Cluj-Napoca va sista furnizarea căldurii în apartamentele clujenilor racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice începând cu data de  24 aprilie 2014. Decizia a fost luată după ce în ultimele trei zile s-au înregistrat temperaturi exterioare crescute în timpul nopţii, respectiv temperatura medie exterioară a fost de peste 10 grade Celsius. În aceste condiţii, începând cu data de 24 aprilie 2014, R.A.Termoficare Cluj-Napoca va furniza doar apă caldă de consum. Reamintim clienţilor noştri că orice fel de probleme privind furnizarea energiei termice pot fi sesizate la orice oră Dispeceratului R. A. Termoficare, la numerele de telefon 0264-503709 respectiv 0800823791, în vederea rezolvării lor în cel mai scurt timp posibil. 

 

 

AJUTOARE PENTRU ÎNCăLZIREA LOCUINţEI îN SEZONUL RECE 2013-2014

Clujenii pot depune începând de marţi, 22 octombrie 2013, cererile în vederea obţinerii ajutorului de încălzire a locuinţei. În perioada sezonului rece (noiembrie 2013 – martie 2014) pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreuna la aceeaşi adresă, se situează sub:

- 1082 lei/pers. pentru persoanele singure beneficiare de încălzire de la RAT;
- 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună beneficiare de încălzire de la RAT;
- 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună şi folosesc pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi;

Informaţii importante pentru beneficiarii racordaţi la sistemul centralizat de încălzire:

- Administratorii vor depune dosarele completate la primăriile de cartier, însoţite de un borderou;

- Termenul de depunere a dosarelor este data de 20 a fiecărei luni;

- Cererile tip se ridică prin intermediul administratorilor, de la sediul RAT Cluj-Napoca, de la Centrul de Informare pentru Cetăţeni sau de la primăriile de cartier;

- Cererile se pot depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi la primăriile de cartier începând cu data de 22 octombrie 2013 după următorul program:

luni- miercuri: 8:30 - 16:30

joi: 8:30 - 18:30

vineri: 8:30 - 16

Sediile primăriei

Sediul Central – Str. Moţilor nr. 3

Centrul de Informare pentru Cetăţeni – Str. Moţilor nr. 7

Primaria Mănăştur – Str. Ion Mester nr. 10

Primăria Mărăşti – Str. Fabricii nr.4

Primăria Iris – Piata Liebcknecht nr.7-8

Primăria Someşeni – Str. Traian Vuia nr.41

Primăria Grigorescu – Str. Alexandru Vlahuta nr.46-47

Primăria Zorilor – Str. Pasteur nr. 60

Primăria Gheorgheni - Aleea Băişoara nr. 4A

 

Mai multe informaţii despre metodologie, criterii de eligibilitate şi acte necesare puteţi găsi AICI.

Formular: AICI.

Precizări privind solicitarea ajutorul de încălzire AICI

 

COMUNICAT DE PRESĂ

REF: R. A. Termoficare a început furnizarea căldurii

 

Pe fondul scăderii temperaturii exterioare R. A. Termoficare Cluj-Napoca a început furnizarea căldurii în apartamentele clujenilor racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. Decizia a fost luată după ce în perioada 27-30 septembrie s-au înregistrat trei nopţi consecutive cu temperaturi scăzute, respectiv temperatura medie exterioară a fost sub 10 grade Celsius.

Rugăm asociaţiile de proprietari să verifice buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire, să efectueze după caz deschiderea robineţilor din subsol şi aerisirea instalaţiilor interioare.

În cazul în care sunt situaţii de nefuncţionare corespunzătoare care nu pot fi soluţionate de către asociaţia de locatari, vă rugăm să contactaţi Dispeceratul R. A. Termoficare, la numerele de telefon 0264-503709 respectiv 0800823791, pentru semnalarea acestora şi rezolvarea lor în cel mai scurt timp posibil.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

REF: Investiţii şi modernizări în 2013

 

Planul de dezvoltare al Regiei Autonome de Termoficare continuă şi în 2013.  Lucrările noi propuse pentru acest an vor fi în valoare de 640.000 de lei şi se vor centra pe trei obiective principale: alimentarea cu energie termică a clienţilor noi, producerea energiei electrice prin panouri fotovoltaice pe platforma CTZ şi reabilitarea reţelei de apă fierbinte. 

 În acest an, RAT Cluj-Napoca îşi propune să atragă noi consumatori la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, atât unităţi ale administraţiei publice locale (şcoli şi grădiniţe) cât şi ansambluri rezidenţiale.  În acest sens va fi alocată suma de 420.000 de lei pentru investiţiile necesare alimentării cu energie termică a clienţilor noi. Totodată, va fi realizat un studiu de fezabilitate care va analiza oportunitatea instalării de panouri fotovoltaice.   

 În paralel vor fi continuate lucrările de investiţii demarate în anii precedenţi, suma totală alocată acestui capitol fiind de peste 2,1 milioane de lei. În acest sens se vor finaliza lucrările  de modernizare la centralele CT Plopilor, CT 5 Zorilor şi CT 13 Gheorgheni şi vor fi achiziţionate şi montate cazane şi echipamente auxiliare la centralele termice 5,13 şi 14 Mănăştur. În urma acestor investiţii specialiştii Regiei estimează o reducere a consumului de gaz cu aproximativ 10%. Planul de investiţii mai include o serie de lucrări de reabilitare ale coşurilor de fum din centralele termice 4 Gheorgheni şi 16 Mănăştur.

 

 

AJutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2012-2013

Informatii importante pentru beneficiarii racordati la sistemul centralizat de incalzire:

- Cererile tip se ridica prin intermediul administratorilor, de la sediul RAT sau de la primariile de cartier;

- Administratorii vor depune dosarele completate la primariile de cartier, insotite de un borderou;

- Termenul de depunere a dosarelor, 20 a fiecarei luni.

 

Mai multe informatii puteti gasi AICI.

Acte care trebuie sa insoteasca cererea de ajutor pentru incalzirea locuintei, AICI.

Cererea tip: AICI.

 

 

 

Repartizarea cheltuielilor cu incalzirea, reglementate de ANRSC:

Începând cu sezonul de încălzire 2011-2012, în imobilele de tip condominiu în care sunt montate repartitoare de costuri pentru încălzire, consumul comun se stabileşte în baza unor cote procentuale determinate numai prin măsurători, funcţie de indicaţiile unui repartitor comun montat în spaţiile comune, nefiind admisă utilizarea în calculele de repartizare a cotelor de 30% şi 50% sau a altor cote alese în mod convenţional.  

Pentru îndeplinirea acestei cerinţe, este obligatorie efectuarea de către asociaţia de proprietari/locatari a inventarului instalaţiilor de încălzire aflate în proprietate comună (diametre, lungimi şi izolaţii termice existente) şi predarea acestuia către prestator, precum şi asigurarea accesului în spaţiile comune în vederea montării repartitorului comun.

În cazul în care nu se reuşeşte montarea repartitorului comun, indiferent de motive, indicaţiile repartitoarelor montate în apartamente nu se iau în considerare, iar repartizarea consumurilor de energie termică în condominiile respective se va face de către asociaţie, proporţional cu suprafaţa utilă.

Până la asigurarea de către asociaţia de proprietari/locatari a condiţiilor necesare montării şi utilizării repartitorului comun, serviciul de exploatare a repartitoarelor este suspendat, fiind interzis prestatorului să desfăşoare această activitate în condominiul respectiv.

Repartizarea consumurilor pentru încălzire utilizând indicaţiile repartitoarelor de costuri se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de A.N.R.S.C., iar prestarea acestei activităţi de către persoane fizice sau juridice neautorizate constituie contravenţie şi atrage nulitatea de drept a repartizării, respectiv a cotelor de încălzire ce revin proprietarilor apartamentelor şi nu constituie bază legală pentru determinarea consumului în vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru încălzire.   

  Alte informaţii utile pentru asociaţiile de proprietari/locatari:

Consumul de energie termică pentru încălzire înregistrat de contorul de branşament însumează: 

1.      consumul comun, ce reprezintă căldura cedată de instalaţiile de încălzire din spaţiile comune ) căldură de care beneficiază indirect toţi proprietarii din condominiu,  (casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, subsol, holuri şi altele asemeneaindiferent dacă aceştia au sau nu apartamentele racordate la sistemul centralizat, întrucât spaţiile comune se învecinează cu toate apartamentele din condominiu. Consumul comun se repartizează proporţional cu cota parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar;

2.      consumul individual, reprezentat de:

-     aportul de căldură adus de coloanele de distribuţie ce traversează apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie, căldură de care beneficiază în mod direct atât apartamentele racordate la sistemul centralizat, cât şi apartamentele deconectate, care se repartizează proporţional cu indicaţiile repartitorului comun şi cu suprafaţa echivalentă termic a coloanelor de distribuţie tur şi retur, aşa cum acestea se regăsesc în teren, cu sau fără izolaţie, aplicându-se factorii de amplasare;

-     căldura cedată de corpurile de încălzire din fiecare proprietate individuală, pe care sunt sau nu montate repartitoare de costuri. În cazul apartamentelor deconectate această componentă este zero. 

Coloanele de distribuţie şi de încălzire aflate în interiorul apartamentelor cedează în mod continuu căldură în proprietăţile individuale, iar la repartizarea consumurilor de energie termică trebuie să se ţină seama de căldura cedată de acestea.  Izolarea acestor conducte conduce numai la o diminuare a consumului individual întrucât nu există izolaţie termică perfectă. Prin această izolare nu se reduce cota aferentă consumului comun.

O izolare termică a unei instalaţii se realizează cu materiale de conductivitate termică cât mai redusă aplicate direct pe suprafaţa de contact, şi este cu atât mai eficientă cu cât grosimea izolaţiei este mai mare. Din punct de vedere tehnic, nu poate fi considerată izolaţie termică în instalaţii simpla acoperire sau „mascare” a unor coloane cu materiale izolante specifice lucrărilor de construcţii, precum rigips, carton, cărămizi, bolţari, etc.

Faţă de cele menţionate, nu recomandăm izolarea termică a coloanelor verticale, întrucât chiar dacă costurile aferente căldurii cedate scad, cresc în schimb alte costuri necesare menţinerii aceluiaşi confort termic în apartamente, respectiv:

a)    costurile cu căldura cedată de calorifere în apartamentele cu repartitoare, deoarece acestea vor funcţiona un timp mai îndelungat, iar repartitoarele vor indica mai multe unităţi;

b)    costurile cu consumul de gaze la apartamentele cu centrală termică pentru a se compensa aportul de căldură ce nu se mai realizează de aceste coloane.

 În baza inventarului însuşit de asociaţia de proprietari/locatari şi predat prestatorului, acesta determină suprafaţa echivalentă termic a instalaţiilor de încălzire aflate în proprietatea comună şi calculează lunar şi exact în funcţie de indicaţiile repartitorului comun, conform prevederilor din Norma tehnică aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2010:

a)    cota procentuală pentru stabilirea căldurii cedate în spaţiile comune;

b)    căldura cedată de coloanele verticale în fiecare încăpere din fiecare apartament, funcţie de izolaţiile termice existente. Clujenii care au nelămuriri legate de furnizarea de căldură şi apă caldă se pot adresa Regiei Autonome de Termoficare, de luni până joi, între orele 08:00-15:00 şi vineri între orele 8:00-13:00, la numărul de telefon 0264-503733, biroul Relaţii cu Clienţii pentru probleme legate de facturare, sau la Dispecerat - telefon 0264-503709, 0800823791, program permanent, pentru probleme tehnice legate de livrarea energiei termice.