SISTEMUL DE TERMOFICARE

Producția de energie termică se realizează prin:

  • Centrala termică de zonă (CTZ) având puterea termică instalată de 143 MW, produce apă fierbinte cu parametri 110/60oC. Centrala termică de zonă este formată din instalaţia nouă de cogenerare constituită din 3 motoare termice 3x1,5 MWe şi 2 cazate de apă fierbinte (14 + 8 MWt), respectiv instalţia veche a centralei având în dotare un cazan de apă fierbinte de 116 MWt.
  • 76 centrale termice (CT), respectiv 67 de centrale termice de cvartal în cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Mănăștur, Mărăști, Zorilor și 9 centrale termice de bloc în zona Dragalina - Mamaia. Aceste centrale sunt echipate cu cca. 300 de cazane de diverse tipuri, utilizează ca și combustibil gazul natural și au o putere termică instalată totală de aproximativ 400 MW. Agentul termic este apa caldă cu parametri 90/70oC.
  • 2 centrale termice cu cogenerare (CTCG) în cartierul Gheorgheni, având o putere instalată totală de 13 MW , interconectate între ele și conectate cu 2 puncte termice.


Transportul și distribuția energiei termice

  • Rețele de transport a energiei termice - 16,5 km (RAF - rețeaua de apă fierbinte)
  • Puncte termice - 37. Prepararea apei calde de consum și a energiei termice pentru încălzire pentru consumatorii din cartierul Mărăști se face în 30 de puncte termice racordate la sistemul de transport al apei fierbinți. La 4 centrale termice din cartierul Mănăștur mai sunt racordate înca 4 puncte termice, iar în centru un punct termic este racordat la centrala termică aflată sub hala agroalimentară. Alte două pucte termice sunt racordate la sistemul de centrale termice pe congenerare din cartierul Gheorgheni.
  • Rețele de distribuție a energiei termice - 128 km, din care: 94 km rețea de de centrale termice de cvartal la consumatori; 31 km rețea de la punctele termice racordate la CTZ, la consumatori; 3 km rețea de la punctele termice racordate la centralele termice de cvartal, la consumatori

Furnizarea energiei termice

  • Număr de contoare de energie termică la producător: 250
  • Număr de contoare de energie termică la consumatori: 4500